Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

VIJEĆE ZA RAZVOJ

Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Županiji Zapadnohercegovačkoj je tijelo Vlade Županije Zapadnohercegovačke, koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, provedbe, monitoringa, evaluacije i izvještavanja u realizaciji prioriteta u Županiji Zapadnohercegovačkoj i djeluje u skladu sa načelima partnerstva i suradnje.

Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Županiji Zapadnohercegovačkoj razmatra i daje preporuke:  o ključnim razvojnim prioritetima u Županiji Zapadnohercegovačkoj, o strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, Strategiji razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, Strategiji razvoja Županije Zapadnohercegovačke, sektorskim strategijama Županije Zapadnohercegovačke i njihovoj međusobnoj usklađenosti, a prije njihovog dostavljanja Vladi Županije Zapadnohercegovačke na razmatranje, o strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave i njihovoj usklađenosti sa strateškim dokumentima Županije Zapadnohercegovačke, o razvojnim programima koji zahtijevaju zajedničko djelovanje različitih institucija Županije Zapadnohercegovačke i jedinica lokalne samouprave, a u okviru Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke, o godišnjim izvješćima o implementaciji strategije razvoja i sektorskih strategija Županije Zapadnohercegovačke, o problemima i razvojnim potencijalima Županije Zapadnohercegovačke i u pogledu drugih poslova iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Županiji Zapadnohercegovačkoj obavlja Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.             

Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Županiji Zapadnohercegovačkoj čine:

  1. Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke,
  2. Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke,
  3. Ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
  4. Gradonačelnik Grada Široki Brijeg,
  5. Gradonačelnik Grada Ljubuški,
  6. Načelnik Općine Grude,
  7. Načelnik Općine Posušje.
© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search