Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

Vijesti

Sastanak članova radnih skupina za europske integracije u Županiji Zapadnohercegovačkoj održan je u utorak, 24. listopada 2023. godine u 12:00 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu. Prisutnima su se obratili Ivan Jurilj, ravnatelj Ureda Vlade ŽZH za europske integracije i Ljubica Vranjković, stručni savjetnik za europske integracije.

Na sedmom sastanku Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku između EU i BiH, koji je održan 19. listopada 2023. godine putem videokonferencije, ocijenjeno je kako je ovo dobra prilika da se u vrijeme priprema za objavu Godišnjeg izvještaja Europske komisije o BiH razmijene informacije o napretku. Europska komisija istakla je kako je važno osigurati da taj napredak bude na nivou cijele BiH.

U Širokom Brijegu, 19. listopada 2023. godine održan je Okrugli stol pod nazivom "Očuvanje i promocija franjevačke materijalne i nematerijalne kulturno-povijesne baštine kroz razvoj i promociju Kulturne rute Franciscana" održan je suradnji Ureda za europske integracije Županije Zapadnohercegovačke i Razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA.

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search