Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

ŽUPANIJSKI ODBOR ZA RAZVOJ

Županijski odbor za razvoj, (ŽOR) je savjetodavno i operativno tijelo u procesu upravljanja razvojem u Županiji Zapadnohercegovačkoj, a čine ga predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora, i to koordinator i trideset (30) članova. 

Zadaci i uloga ŽOR-a u procesu izrade i implementacije Strategije razvoja su: savjetodavna potpora procesu izrade Strategije razvoja; savjetodavna potpora procesu izrade godišnjih i trogodišnjih operativnih planova Strategije razvoja prema razvojnim prioritetima i mjerama utvrđenim u okviru integrirane ili sektorskih strategija razvoja; savjetodavna potpora i sudjelovanje u izradi sektorskih strategija razvoja, lokalnih strategija razvoja i strategija razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine, koordinacija, savjetodavna potpora i aktivno sudjelovanje u procesu programiranja Instrumenta za predpristupnu pomoć EU i drugih programa i fondova koji su od interesa za županiju; savjetodavna uloga u procesu usklađivanja proračuna i programa javnih investicija s razvojnim prioritetima definiranim u usvojenim strateškim dokumentima; aktivnosti na pripremi poticajnih mehanizama za financiranje ili sufinanciranje razvojnih prioriteta utvrđenih u Strategiji razvoja; savjetodavna potpora i koordinacija razrade i provedbe projekata identificiranih u Strategiji razvoja u suradnji s nadležnim državnim, entitetskim, županijskim ministarstvima/institucijama, susjednim županijama, te gradovima i općinama, a koji doprinose realizaciji razvojnih prioriteta; koordinacija procesa monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji Strategije razvoja; osiguravanje transparentnosti u procesima planiranja, programiranja i provedbe, monitoringa, evaluacije i izvještavanja po svim aktivnostima vezanim za operacionalizaciju Strategije razvoja; ostali poslovi koje povjeri Vlada Županije Zapadnohercegovačke, a vezani su za operacionalizaciju Strategije razvoja.

ŽOR u koordinaciji s Uredom Vlade Županje Zapadnohercegovačke za europske integracije ima aktivnu ulogu u procesu upravljanja razvojem.

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search