Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za partnerstva u turizmu

Photo EU4Business

 

 

Fond za turizam vrijedan milion i po eura dostupan je putem bespovratnih sredstava za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, pristupom međunarodnim tržištima i upotrebom informacijsko-komunikacijskih alata.

 

 

 

 

 

 

 

Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, poduzetnici i turistički operateri, sa naglaskom na žene i mlade.

Sve aktivnosti koje se financiraju iz navedenog fonda, moraju se odnositi na jedan od sljedećih prioriteta za financiranje:

  1. Kulturni turizam u vezi sa UNESCO zaštićenom materijalnom i nematerijalnom baštinom u BiH (kao i onom koja se nalazi na privremenoj listi);
  2. Turizam na otvorenom (Outdoor), duž Via Dinarica zelene linije u BiH.

Kandidati mogu biti partnerstva od najmanje tri partnera, pri čemu bar jedan od partnera treba biti predstavnik privatnog sektora. Visina mogućih odobrenih sredstava kreće se između 80.000 i 300.000 eura. Potreban je vlastiti doprinos podnositelja zahtjeva u iznosu od najmanje 20% ukupnih troškova projekta. Trajanje projekata može biti između 8 i 18 mjeseci.

Informativne sesije će se održati u skladu sa sljedećim planom:

  • Višegrad, Hotel Višegrad, 20.05.2019. godine, u 11:00 sati,
  • Bihać, Hotel Emporium, 22.05.2019. godine, u 11:00 sati,
  • Banja Luka, Hotel Jelena, 23.05.2019. godine, u 11:00 sati,
  • Mostar, INTERA Tehnološki park, 24.05.2019. godine, u 11:00 sati,
  • Sarajevo, Hotel Novotel Sarajevo Bristol, 29.05.2019. godine, u 11:00 sati.

Kvalificirane i zainteresirane strane su pozvane da podnesu svoje prijave najkasnije do ponedjeljka, 01.07.2019. godine do 16:00 sati.

Prijedlozi projekata u vezi ovog javnog poziva će se dostaviti u skladu sa Smjernicama za aplikante, koje se mogu preuzeti sa sljedeće adrese: link to the Application Portal

Letak koji sadržava najvažnije informacije o javnom pozivu se nalazi  na sljedećoj poveznici EU4Businesss_Turizam (letak)

Izvor: https://eu4business.ba

© Copyright 2019 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search