Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

UNIQA osiguranje – Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Za dodjelu novčanih sredstava UNIQA osiguranja u 2019. godini prijaviti se mogu: Sportska udruženja, neprofitne organizacije; Udruženja ili ustanove koje brinu o djeci i mladima; Vrtići, osnovne i srednje škole.

Otvoren je poziv za neprofitna udruženja, sportska udruženja kao i udruženja koja se bave projektima za djecu i mlade, njihove mentore i druge stručne suradnike u osnovnim i srednjim školama, da prijave projekte čija bi realizacija mogla doprinijeti poboljšanju uvjeta života u zajednici, te dobrobiti djece i mladih. To se odnosi na svu djecu i mlade, a posebno na ranjive skupine poput djece s teškoćama u razvoju, djece koja žive u teškim životnim uvjetima, djece bez roditeljskog nadzora, nadarene djece, itd. Vrednovati će se kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta, važnost za lokalnu i širu zajednicu (korist od projekta, uključenost djece u njegovu provedbu, dostupnost specifične usluge za djecu na određenom području). Projekti mogu biti edukativne prirode (aktivnosti za unapređenje znanja i vještina u nekom području), humanitarni (direktno pomažu djeci i omladini iz osjetljivih skupina), sportski (koji direktno utiču na bolje zdravlje djece, omladine te u konačnici bolji život). Posebno će se vrednovati projekti u kojima djeca aktivno participiraju, kreirajući ih i donoseći odluke, pomažući drugima i sebi u svojoj zajednici.

Projekti se tematski mogu vezati uz:

Obrazovanje: ideje za unapređenje učenja, stjecanje i prenošenja znanja (uz pomoć svih raspoloživih sredstava, od prostornih do angažmana osoba, tehnika, korištenja printanih materijala do digitalnih tehnologija); promocija medijske ili financijske pismenosti, promocija kulture, likovnog i pisanog stvaralaštva i sl.

Zdrav život i kvalitetno provođenje slobodnog vremena: ideje za uvođenje zdravih navika u svakodnevan život djece i mladih; od sportskih i rekreativnih aktivnosti do aktivnosti vezanih uz zaštitu i očuvanje životne sredine, boravak u prirodi, zdravu ishranu (isključeno je financiranje odlazaka na natjecanja)

Inovaciju: ideje o izradi kreativnih ili tehničkih predmeta/pomagala; čijom bi se primjenom poboljšala organizacija ili proces, ovisno o području primjene

Uvjeti i pravila sudjelovanja za prijavu projekta:

-prijavitelj mora biti pravno lice i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Bosni i Hercegovini (prijavitelj ne treba prilagati dokaz, ali Pravna služba Organizatora ima pravo provjeriti istinitost navoda prijavitelja)

-svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt

-projekt već može biti proveden, ali može se prijaviti, samo ga prijavitelj želi ponovo provesti (neće se financirati troškovi već realiziranih projekata)

-projekt se prijavljuje putem posebnog obrasca koji možete popuniti ovdje

-u prijavi se treba konkretno navesti na što će se sredstva utrošiti (financijski plan)

-uz prijavu je potrebno priložiti fotografiju, ilustraciju koji prikazuju projekt ili logotip

-nepotpune i nelektorirane prijave neće se razmatrati

-iznos novčanih sredstava nije limitiran; prijavitelj treba predložiti traženi iznos, a Organizator će u slučaju odabira projekta procijeniti hoće li financirati projekt u cijelosti ili djelomično

-odobrena novčana sredstva moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi najkasnije do kraja lipnja 2020. godine

-svaka prijava biti će pregledana i ako zadovoljava uvjete i pravila, objavljena na stranici www.uniqa.ba  (samo opis i cilj projekta)

-ovisno o prijavljenom broju i kvaliteti prijavljenih projekata, organizator će odlučiti o ukupnoj dodjeli novčanih sredstava za projekte

-rok za podnošenje prijava je 21. lipnja do 24:00 sata te se prijave pristigle nakon tog datuma neće razmatrati

-projekti će biti odabrani do 15. srpnja 2019. godine.

-prijavitelji čiji su projekti odabrani biti će o tome obaviješteni pismenim putem

-ispunjavanjem obrasca prijave, prijavitelj daje suglasnost za objavu podataka na web stranici uniqa.ba

-Organizator zadržava pravo skraćivanja i uređenja tekstova prijava

-dobitnici novčanih sredstava dužni su podnijeti izvješće o provedenom projektu najkasnije mjesec dana nakon završetka projekta

-između prijavitelja i UNIQA osiguranja i/ili njegovih zaposlenika ne smije biti bilo kakvih sukoba interesa (npr. rodbinske veze)

-pravo sudjelovanja nemaju političke stranke, kao ni pravna lica sa političkim predznakom ili povezana na bilo koji način sa političkim strankama.

Način prijave:

Projekt se prijavljuje putem posebnog obrasca koji se ispunjava online na web stranici Organizatora.

Nije moguće naknadno mijenjanje, brisanje ili ponovno slanje prijave na zahtjev prijavitelja.

Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti fotografiju, logotip ili ilustraciju projekta na koje prijavitelj ima pravo korištenja. Ne smiju se preuzimati fotografije niti drugi slikovni materijali s interneta te će se prijavitelji koji ih prilože, a Organizator utvrdi da su time narušena nečija autorska prava, biti isključeni iz procesa dodjele sredstava. U fazi prijave nije potrebno prilagati nikakve dokumente.

Prijavitelj može uz popunjeni obrazac projekta i ilustraciju priložiti i video-prijavu ili prezentaciju projekta s detaljnijim informacijama. Takav materijal prilaže se prijavi isključivo putem linka. U slučaju slanja video materijala ili fotografija s djecom i mladima uključenim u projekt, takav materijal prethodno mora imati potvrdu roditelja.

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu provedbu. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije projekta „Radost života“. Nepotpune prijave i prijave koje ne zadovoljavaju kriterije neće se uzeti u razmatranje.

UNIQA osiguranje ni u kom slučaju nije obavezno financirati projekte ili inicijative te isplaćivati sredstva.

UNIQA osiguranje kao organizator zadržava puno pravo informiranja medija u svrhu promocije projekta „Radost života“, što uključuje i sve prijavljene te odabrane projekte ili inicijative.

Sva pitanja vezana uz prijavu i odabir projekata mogu se uputiti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

UNIQA osiguranje će odabranim nositeljima projekata ili inicijativa uputiti prijedlog odgovarajućeg ugovora, ovisno o karakteru projekta.

Izvor: www.uniqa.ba

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search