Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za transfere

Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za transfere:

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, s prijavnim obrascem, može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i športa: https://fmks.gov.ba/financiranje/javni-pozivi-i-konkursi

Rok za dostavljanje prijava je 03.06.2022. godine.

Prijave je potrebno dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

 Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

© Copyright 2022 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search