Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

vizija

misija

ciljevi

Vizija, misija, ciljevi

Vizija

Dinamičan, fleksibilan, proaktivan i agilan Ured koji teži da Županija Zapadnohercegovačka bude predvodnik u razvojnim procesima i procesima europskih integracija.

 

Misija

Stvaranje poticajnog okruženja u Županiji Zapadnohercegovačkoj za učinkovito ispunjavanje obveza koje se pojavljuju pred Županijom Zapadnohercegovačkom u procesu europskih integracija, uspostavljanje učinkovitog sustava planiranja i upravljanja razvojem i uspostavljanje proaktivne međunarodne i prekogranične suradnje.

 

Ciljevi

Osigurati učinkovitu uspravnu i vodoravnu koordinaciju unutar i izvan Županije Zapadnohercegovačke u provedbi strategije razvoja te procesima europskih integracija, što uključuje javni, privatni i nevladin sektor te akademsku zajednicu.
Ojačati apsorpcijske kapacitete u Županiji Zapadnohercegovačkoj za provedbu razvojnih projekata.
Potaknuti nove razvojne inicijative kroz pripremu i provedbu projekata.
Promovirati Županiju Zapadnohercegovačku na lokanoj i međunarodnoj razini.

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search