Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

RASPISAN POZIV ZA DODJELU GRANTOVA ZA UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U MSP

UNDP u BiH je raspisao javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim poduzećima (MSP) u BiH za provedbu mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije koji se provodi u okviru projekta GED.

energetika 091014 tw1024 1

Projekt GED (Zeleni ekonomski razvoj) doprinosi uspostavi održivog sustava upravljanja energijom /energetskog menadžmenta na svim nivoima vlasti u BiH, s ciljem smanjenja emisija štetnih plinova, unaprjeđenja energijske efikasnosti javnih objekata i sustava javne rasvjete, te reinvestiranja ostvarenih financijskih ušteda. Projekt obuhvaća i aktivnosti vezane za obnovljive izvore energije.

GED projekt je razvio studiju o korištenju novih troškovno optimalnih tehnologija u malim i srednjim poduzećima u BiH koja ima za cilj osigurati dokument koji će pružiti dovoljno pouzdane informacije i ulazne podatke potrebne za stvaranje dugoročnih politika i financijskih mehanizama za pružanje financijske podrške MSP za poboljšanje energijske efikasnosti (EE) njihovih poslovnih procesa i aktivnosti. Studija daje preporuke za donošenje mjera i politika, kao i unaprjeđenje zakonske legislative kako na državnom tako i ostalim nivoima vlasti. Naredni korak je pružanje podrške razvoju u vidu financijske pomoći MSP.

Svrha provedbe ovog javnog poziva je pružanje podrške za najmanje 14 MSP kroz iskorištavanje potencijala energijske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, za 7 MSP za provođenje detaljnih energijskih audita i 2 MSP za uvođenje sustava upravljanja energijom.

Projeket GED će za sufinanciranje odabrati prihvatljive mjere za podršku u iznosima:

  1. Obnovljivi izvori energije, industrijska/procesna energijska efikasnost, energijska efikasnost objekta, će se subvencionirati iznosom do 10 % od ukupne investicije kroz subvencioniranje kamate kredita ili do maksimalno 40.000 KM – najmanje 14 malih i srednjih poduzeća;
    2. Podrška uvođenju sustava upravljanja energijom EN ISO 50001 / EN 16001, će se subvencionirati iznosom do 70% od iznosa ukupnih troškova uvođenja sustava upravljanja energijom – najmanje 2 mala i srednja poduzeća;
    3. Izrada energijskog audita će se subvencionirati u cijelosti do maksimalnog iznosa od 10.000 KM – za 7 malih i srednjih poduzeća.

Prijave se mogu podnijeti do 23. listopada 2023. godine do 17:00 sati. Detalji se mogu vidjeti OVDJE.

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search