Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA OBUKAMA DIREKCIJE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE U ČETVRTOM KVARTALU 2023. GODINE

Direkcija za europske integracije poziva sve zainteresirane da se prijave za pohađanje obuka u području europskih integracija koje će se održati u četvrtom kvartalu 2023. godine.

bih eu 1653379073 1665585688 1671123822 5

Obuke u četvrtom kvartalu 2023. godine održat će se u Bihaću, Sarajevu i Banja Luci.

Kalendar obuka koje će se održati u četvrtom kvartalu 2023. godine dostupan je na sljedećem linku:

https://www.dei.gov.ba/hr/obuke-hr-7.

Zainteresirani za sudjelovanje na obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na linku za svaku pojedinačnu obuku.

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, Direkciji se dostavlja faxom na broj 033/255-001, ili mailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok za prijavu.

Narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje na web stranici Direkcije bit će objavljen dnevni red obuke i lista polaznika čije su prijave za prihvaćene. Dnevni red i lista polaznika svake konkretne obuke bit će dostupna na sljedećem linku:

https://www.dei.gov.ba/hr/lista-polaznika.

U slučaju spriječenosti sudjelovanja na obuci, polaznik je dužan o tome obavijestiti Direkciju pismeno, na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku i to najkasnije do 12 sati radnog dana koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje sudjelovanje mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovoditelju koji je odobrio pohađanje obuke. Napominjemo da Direkcija realizira obuke u skladu s odredbama Odluke o obukama u oblasti europskih integracija (“Sl. Glasnik BiH”, br. 50/18 i 16/20). Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj 033/255-377 ili poslati upit na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Izvor: https://www.dei.gov.ba/

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search