Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Obuka za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca

Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13) za vršenje poslova savjetodavne djelatnosti poljoprivredni savjetodavci zaposleni u javnim i privatnim poljoprivrednim savjetodavnim službama moraju posjedovati certifikat kojim dokazuju da su prošli obuku propisanu člankom 19. stavak (1) naprijed navedenog Zakona i uspješno položili stručni ispit za savjetodavce, na temelju kojeg im se dozvoljava obavljanje savjetodavne djelatnosti u javnim i privatnim poljoprivrednim savjetodavnim službama.

Prema Pravilniku o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine F BiH“, broj 38/15) i Programu teorijske i praktične obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine F BiH“, broj 103/17), obuka, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata organizira se za sljedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:

-ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji,

-voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,

-vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,

-stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji, i

-ruralni razvoj.

Početak obuke planiran je za lipanj tekuće godine a provoditi će je: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli i Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

Naknada za teorijsku i praktičnu obuku, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata iznosi 500 KM.

Zainteresirani se mogu prijaviti za jednu ili više naprijed navedenih oblasti savjetodavne djelatnosti.

Sve informacije vezane za prijavu, početak i realizaciju obuke možete naći na službenim internet stranicama naprijed navedenih ustanova.

Za dodatne informacije pošaljite upit na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Izvor: https://fmpvs.gov.ba

© Copyright 2019 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search