Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

Upravljanje razvojem

  • Vođenje i koordinacija procesa izrade strategije razvitka županije i praćenje njene provedbe, tj. koordinacija u procesu ocjenjivanja i izvještavanja ostvarenja strategije;

  • Praćenje dinamike razvitka Županije i priprema analiza i izvještaja;

  • Osiguranje usklađenosti proračunskog planiranja i programiranja javnih ulaganja s razvojnim prioritetima definiranim strateškim dokumentima;

  • Sudjelovanje u izradi drugih strateških razvojnih dokumenata Županije Zapadnohercegovačke i strategija viših i nižih razina vlasti;

  • Koordinacija aktivnosti vlade, ministarstava, poduzetnika, udruženja, komora, instituta, fakulteta, NVO-a i međunarodnih organizacija u svezi praćenja razvoja i pokretanja razvojnih inicijativa u Županiji;

  • Jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta županijskih ministarstava i institucija kao i općina u procesu strateškog planiranja i provedbe projekata;

  • Vođenje baze razvojnih projekata i koordinacija pripreme projektnih prijedloga koji se financiraju iz programa pomoći Europske unije;

  • Praćenje i koordinacija provedbe programa pomoći EU te sveukupne inozemne pomoći u Županiji te predlaganje mjera radi unaprjeđenja učinkovitosti korištenja programa za koje je nadležan;

  • Usklađivanje korištenja programa pomoći EU s drugim programima tehničke i financijske pomoći otvorenim na korištenje Županiji;

  • Obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search