Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

Ključni događaji u odnosima Bosne i Hercegovine i EU

Ključni događaji u odnosima Bosne i Hercegovine i Europske unije su:

• 1997. godine: Vijeće ministara Europske unije postavlja političke i gospodarske uvjete za razvoj bilateralnih odnosa. Bosni i Hercegovini se pruža mogućnost korištenja autonomnih trgovinskih mjera.

 • 1998. godine: Uspostavljanje EU - BiH Konzultativnog radnog tijela (Consultative Task Force - CTF) koje osigurava tehničku i stručnu pomoć u području administracije, zakonodavnog okvira i politike.

 • Svibanj 1999. godine: Počinje proces stabilizacije i pridruživanja (Stabilisation and Association Process - SAP). Proces stabilizacije i pridruživanja nudi jasnu mogućnost integracije u EU za Bosnu i Hercegovinu kao i ostalih pet zemalja regije zapadnog Balkana.

 • Lipanj 1999. godine: Pokrenute aktivnosti Pakta stabilnosti za jugoistočnu Europu, kojem je strateški cilj stabilizacija u jugoistočnoj Europi putem približavanja zemalja regije euroatlantskim integracijama, te jačanja regionalne suradnje. U Sarajevu je u lipnju 1999. godine održan summit  šefova zemalja i vlada Europe, Kanade, Japana i Amerike na kojem je podržano i službeno dogovoreno osnivanje Pakta stabilnosti za jugoistočnu Europu.

 • Ožujak 2000. godine: Objavljena Mapa puta EU (Road Map). Ovaj dokument je definirao 18 ključnih uvjeta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako bi se pristupilo izradi Studije izvodljivosti (Feasibility Study) za početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

 • 2000. godine: Uveden bescarinski pristup proizvoda iz Bosne i Hercegovine unutarnjem tržištu Europske unije (Autonomus Trade Measure – ATM).

• Prosinac 2000. godine: Vijeće Europske unije je usvojilo Uredbu 2666/2000 o programu pomoći EU za obnovu, razvoj i stabilizaciju – CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation). CARDS je bio program tehničke pomoći Europske unije za obnovu, razvoj i stabilizaciju namijenjen Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i SR Jugoslaviji (Srbija i Crna Gora).

 • Ožujak 2003. godine: Rad na Studiji izvodljivosti je započeo. Europska komisija je uručila Vijeću ministara BiH upitnik sa 346 pitanja, koja su pokrivala oblast gospodarskog i političkog uređenja BiH te ostalih oblasti, koje su relevantne za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

 • Studeni 2003. godine: Europska komisija je usvojila ocjenu Studije izvodljivosti. Studija izvodljivosti je identificirala 16 prioritetnih oblasti u kojima bi suštinski reformski napredak bio temelj Europskoj komisiji da preporuči Vijeću EU otvaranje pregovora s BiH o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

 • Ožujak 2004. godine: Vijeće Europske unije je usvojilo prvo Europsko partnerstvo s Bosnom i Hercegovinom.

• Studeni 2005. godine: 25. studenog u Sarajevu su službeno pokrenuti pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

• Siječanj 2006. godine: Održana Prva plenarna runda pregovora o SSP-u između EU i BiH i Prvi plenarni sastanak Praćenja procesa reformi (Reform Process Monitoring - RPM), koje zamjenjuje dotadašnje Konzultativno radno tijelo. Vijeće Europske unije je usvojilo drugo Europsko partnerstvo s Bosnom i Hercegovinom.

• Siječanj 2007. godine: Uspostavljen Instrument pretpristupne pomoći (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA), namijenjen za sve pretpristupne aktivnosti, koje financira Europska komisija.

• Veljača 2008. godine: Vijeće Europske unije je usvojilo treće Europsko partnerstvo s Bosnom i Hercegovinom.

• Studeni 2007. godine: Okončani tehnički pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a parafiranje i potpisivanje ovise o ispunjenju političkih uvjeta.

• Prosinac 2007. godine: 4. prosinca parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

• Veljača 2008. godine: 20. veljače potpisan Okvirni sporazum o pravilima suradnje za provedbu financijske podrške Europske komisije BiH u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

• Lipanj 2008. godine: 16. lipnja  potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

• Srpanj 2008. godine: 1. srpnja stupa na snagu Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima.

 • Studeni 2008. godine: Održan prvi sastanak Privremenog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao najvišeg tijela u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja, čiji je osnovni zadatak (zajedno sa šest privremenih pododbora), praćenje ispunjavanja obveza Privremenog sporazuma.

• Lipanj 2011. godine: Održan prvi sastanak Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između Bosne i Hercegovine i Europske unije.

• 27. lipnja 2012. godine održan prvi sastanak Dijaloga na visokom nivou o procesu pristupanja BiH, kada je uručena Mapa puta za zahtjev za članstvo BiH u EU. Drugi sastanak je održan u studenom 2012. godine. 

• 01. srpnja 2013. godine – Republika Hrvatska postaje 28. članica EU, a Bosna i Hercegovina po prvi put ima granicu s jednom državom članicom Europske unije.

• Siječanj 2014. godine– EU je uspostavila novi Instrument pretpristupne pomoći IPA II za period 2014 – 2020. 

• 01. lipnja 2015. godine– stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine.

• 15. veljače 2016. godine - U skladu sa članom 49. Ugovora o Europskoj uniji, BiH je u okviru nizozemskog predsjedavanja Vijećem EU podnijela formalni „zahtjev za članstvo u EU“.

• 20. rujna 2016. godine- Vijeće Europske unije pozvalo Europsku komisiju da pripremi mišljenje o Zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji. 

• 9. prosinca 2016. godine - Uručen Upitnik Europske komisije.

28. veljače 2018. godine - Predsjedatelji Predsjedništva i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Dragan Čović i Denis Zvizdić predali su predsjedniku Europske komisije Jean-Claudeu Junckeru odgovore BiH na Upitnik Europske komisije.

20. lipnja 2018. godine - Europska komisija je proslijedila dodatna pitanja u svrhu pripreme mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Dodatna pitanja čine 20% pitanja iz Upitnika dostavljenog u prosincu 2016. godine. Sličan omjer dodatnih pitanja i pitanja u Upitniku imale su i ostale države u okruženju.

• 28.veljače 2018. godine Bosna i Hercegovina predala odgovore na Upitnik Europske komisije.

• 4. ožujka 2019. godine - Bosna i Hercegovina predala odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika Europske komisije

• 29. svibnja 2019. godine - Europska komisija usvojila Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji.

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search