Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Vijesti

Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspisuje JAVNI POZIV za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” za 2023. godinu.

Dana 16. ožujka 2023. godine održan je događaj u okviru programa „Prevođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) u BiH u održivi i inkluzivni rast” (SDG2BiH), kojeg financira Švedska, a implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women u okviru podrške Ujedinjenih naroda bosanskohercegovačkim vlastima u implementaciji Okvira za realizaciju SDG-ova u BiH.

Mladiinfo EU poziva sve zainteresirane da se prijave za if SOCIAL IMPACT grant koji podržava projekte koji doprinose unaprijeđenju društva. Grant se nudi za projekte koji teže postizanju jednog ili više ciljeva održivog razvoja UN-a.

© Copyright 2023 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search