Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Vijesti

Na osnovu člana 15. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 , 6/13, 19/16, 83/17), a radi provođenja obaveza Bosne i Hercegovine u skladu sa Odlukom o prihvaćanju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Europi“, programu Europske unije za kulturni i kreativni sektor broj: 01-50-1-844-47/22 od 31.03.2022. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI POZIV

za izbor organizacije koja će obavljati ulogu Koordinacionog Deska za program „Kreativna Europa“ u sklopu Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Europi“, programu Europske unije za kulturni i kreativni sektor za razdoblje 2021. – 2027. godina

Vlada Federacije BiH je na 319. sjednici 16.06.2022. godine usvojila Odluku o dodjeli sredstava za razvoj turizma za 2022. godinu koja će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“. Nakon objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ raspisat će se Javni poziv za odabir internet platformi koje će distribuirati vaučere.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavo je Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2022. godinu uz obrasce i izjave.

Na temelju člana 18. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“ broj 55/21 i 46/22) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede  i šumarstva objavljuje

 

Obavijest o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvojau 2022. godini

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje Javni poziv za izbor organizacije koja će obavljati ulogu Koordinacijskog Deska za program „Kreativna Europa“ u sklopu Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Europi“, programu Europske unije za kulturni i kreativni sektor za period  2021. – 2027. godina.

© Copyright 2022 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search