Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Vijesti

U okviru projekta EU4BusinessRecovery, kojeg financiraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u digitalnu transformaciju poduzeća u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 3,1 milijun KM, Europska unija podržat će ulaganja u digitalizirane poslovne prakse i standarde usmjerene na jačanje internih kapaciteta poduzeća u sektoru poljoprivrede, s ciljem podrške oporavku ili ponovnom pokretanju poslovnih aktivnosti poduzeća.

Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije organizira 5-dnevni biciklistički događaj koji započinje 07. rujna 2022. godine sa startom i ciljem u Širokom Brijegu na kojemu će sudionici kroz 5 dana bicikliranja obići franjevačke samostane i muzeje u Hercegovini, s ciljem promocije i razvoja novog kulturnoturističkog i cikloturističkog proizvoda pod imenom ,,FRANCISKANA“.

Vijeće ministara odobrio je 15. srpnja 2022. godine „Odluku o odobrenju i produžetku međunarodnih misija 2022“, kojom se za zemlje Zapadnog Balkana izdvaja iznos od 1,5 milijun eura za doprinos procesima stabilizacije u regionu i napretku procesa pristupanja EU. Srodno tome, iz ovih sredstava bit će sufinancirane javne i privatne projektne inicijative koje imaju za cilj jačanje demokratskih institucija i podršku procesima pomirenja u regionalnom kontekstu Zapadnog Balkana.

Organizacija RE.TE. i Vijeće mladih FBiH te pozivaju na događaj “Eko aktivizam i mladi u BiH” koji će se održati u ponedjeljak, 08.kolovoza 2022. godine u Mostaru.

Događaj je namijenjen mladima (15 – 30 godina) koji su zainteresirani za teme ekologije i zaštite okoliša, kao i omladinskim udruženjima i organizacijama koje se bave, ili žele baviti ekologijom i zaštitom okoliša. Želja im je upoznati mlade s trenutnim radom organizacija koje djeluju u ovlasti eko aktivizma u BiH i promovirati rad i djelovanje pojedinaca, ali i predstaviti proces EU integracija BiH, njegov dosadašnji napredak i ulogu mladih u tom procesu.

© Copyright 2022 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search