Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Vijesti

ŠIROKI BRIJEG – Povodom početka procesa identifikacije potreba za Instrument pretpristupne pomoći IPA III 2021-2027, u Širokom Brijegu je održan koordinacijski sastanak predstavnika svih tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj kako bi se upoznali s IPA III programom te identificirali potrebe Županije Zapadnohercegovačke koje bi se mogle uklopiti u zahtjeve programa IPA III.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, donijelo je Godišnji plan javnih poziva  te raspisalo javne pozive za odabir korisnika za Programe utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima:
- za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije,
- za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta,
- zaštita nacionalnih spomenika."

ŠIROKI BRIJEG – Skupština Županije Zapadnohercegovačke je na 14. sjednici koja je održana 14. veljače 2020. godine jednoglasno usvojila Strategiju razvoja turizma županije za razdoblje 2020-2027. Strategija razvoja turizma izrađena je uz potporu projekta MarketMakers koji financira Vlada Švicarske, a provodi Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o.

Na osnovu sporazuma između IFAD-a i Bosne i Hercegovine, te Projektnog sporazuma između IFAD-a i Federacije BiH o financiranju, Ured za koordinaciju projekata (PCU) je zadužen za provođenje Projekta razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP) u Federaciji BiH, u njenim ruralnim područjima. Osnovni cilj Projekta je smanjenje siromaštva, a dio sredstava namijenjen je podršci u zapošljavanju mladih i žena kako bi se i na taj način direktno doprinijelo osnovnom cilju.

AgroLink d.o.o. Sarajevo u okviru programa Pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške za proizvođačke organizacije (PO) u sektoru poljoprivrede kojeg sufinancira Sweden/USAID FARMA II Projekt, poziva sve zainteresirane proizvođačke organizacije u BiH da dostave pismo namjere kako bi iskazali svoj interes za sudjelovanje u jednoj ili više aktivnosti:

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search