Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Vijesti

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavo je Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2022. godinu uz obrasce i izjave.

Na temelju člana 18. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“ broj 55/21 i 46/22) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede  i šumarstva objavljuje

 

Obavijest o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvojau 2022. godini

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje Javni poziv za izbor organizacije koja će obavljati ulogu Koordinacijskog Deska za program „Kreativna Europa“ u sklopu Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Europi“, programu Europske unije za kulturni i kreativni sektor za period  2021. – 2027. godina.

Vlada Federacije BiH jučer je objavila Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje i sufinanciranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH. Javni poziv je u skladu sa Odlukom Vlade FBiH od 19. svibnja ove godine, a koja se odnosi na kapitalne transfere iz Budžeta FBiH drugim nivoima vlasti u ukupnom iznosu od 29 milijuna KM.

Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH i ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu i Trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda za zapošljavanje 2022-2024, te Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine Federacije BiH“, broj 54/19 od 31.srpnja 2019.

godine, sačinjen je Program sufinanciranja zapošljavanja 2022. godine.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 45.000.000,00 KM u skladu sa

Financijskim planom za 2022. i procjenom za 2023. i 2024. godinu.

© Copyright 2022 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search