Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

ODRŽAN SASTANAK ZA POČETAK PRVE FAZE PREGOVORA BOSNE I HERCEGOVINE SA EUROPSKOM UNIJOM

Danas je u dvorani za sastanke Skupštine Vlade Županije Zapadnohercegovačke održan sastanak za početak prve faze pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom.

Na sastanku su uz predstavnike Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije sudjelovali predsjednik Vlade ŽZH, ministri, predsjednik Skupštine ŽZH te članovi radnih skupina za europske integracije svih institucija unutar Županije Zapadnohercegovačke. 

Sastanak 3

Teme sastanka bile su sljedeće:

najvažnije informacije nakon prvog uvodnog sastanka BiH i EK održanog u Bruxelles-u 24. travnja 2024. godine;

dopis Direkcije za europske integracije VM BiH broj: 02-06-1-KH-367-4/24 od 29. travnja 2024. godine kao i cjelokupni materijali za eksplanatorni skrining; 

zadaci i uloga članova radnih skupina za europske integracije ŽZH u trenutnoj fazi.  

Sastanak 1  

Sastanak 2

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search