Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

DESETI POZIV ZA DOSTAVLJANJE APLIKACIJA ZA SUFINANCIRANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA PUTEM INVESTICIJSKOG OKVIRA ZA ZAPADNI BALKAN (WBIF)

Direkcija za europske integracije BiH obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen deseti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinanciranje investicijskih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). 

wbif 1 1701093618

Poziv je otvoren za aplikacije iz svih WBIF sektora u ključnim područjima intervencija: 

1) održivi promet - obnavljanje postojeće i izgradnja otporne i pametne prometne infrastrukture na TEN-T glavnoj željezničkoj mreži (integracija održivih i pametnih elemenata u cestovni i željeznički promet, inteligentni prometni sustavi, informacijski sustavi, sigurnost na cesti i dr.)

2) čista energija - podrška energetskoj tranziciji (prijenos i skladištenje električne energije, obnova postojećih hidroelektrana, dekarbonizacija, jačanje električne mreže, urbani mjerni sustavi i dr.)

3) okolina i klima - upravljanje otpadom i otpadnim vodama, vodosnadbijevanje (pokrivenost velikih aglomeracija, doprinos zaštiti prirode, zelena infrastruktura i dr.)

4) digitalna budućnost - digitalna infrastruktura (brza i sigurna širokopojasna povezanost za javnu upravu, kućanstva, poslovne subjekte, obrazovanje, zdravstvo i dr.)

5) razvoj ljudskog kapitala - obnova/poboljšanje infrastrukture u obrazovanju i zdravstvu (čista energija, digitalna transformacija i dr.). 

Rok za dostavljanje prvog nacrta aplikacija Direkciji za europske integracije je 20. prosinca 2023. godine.

Osnovne informacije o pozivu, područjima intervencije, kriterijima u svakom od područja intervencije, postotcima sufinanciranja te ostale potrebne informacije su date u dokumentu Informacija o kriterijima prihvatljivosti i vremenskom okviru za WBIF poziv za dostavljanje projekata za mješovite investicije u javnom i privatnom sektoru, koji se nalazi u aplikacijskom paketu.

Osnovni uvjeti za apliciranje na deseti poziv su:

  • U sektoru za koji se aplicira mora biti usvojena cjelodržavna strategija i usvojena Jedinstvena lista sektorskih prioritetnih infrastrukturnih projekata - SSPP (u izuzetnim slučajevima Europska komisija bi mogla dozvoliti podnošenje aplikacija u sektorima u kojima još uvijek nije usvojen SSPP). 
  • Projekti moraju biti visokog stupnja zrelosti i prioritetni za implementaciju.
  • Zahtjev za grant sredstvima treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih financijskih institucija uključenih u WBIF (Europska banka za obnovu i razvoj - EBRD, Europska investicijska banka - EIB, Razvojna banka Vijeća Europe - CEB, Razvojna banka SR Njemačke - KfW, Svjetska banka te Francuska razvojna agencija  -AFD), uz razmotrene financijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena tzv. vodeća međunarodna financijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konzultirana pri izradi grant aplikacije.
  • Zbog financijskih obveza koje se stvaraju, neophodno je uključivanje relevantnih ministarstava financija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekt (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).

Detalji o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije, mogu se naći u aplikacijskom paketu.

Detaljnije informacije o apliciranju za pozive Investicijskog okvira za Zapadni Balkan možete dobiti putem web stranice: https://www.wbif.eu/about/how-apply-wbif-grant.

Izvor: https://www.dei.gov.ba/

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search