Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Vijesti

Bosna i Hercegovina (BiH) je s Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj (IFAD) zaključila kreditni Sporazum o financiranju projekta razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede (Rural Enterprises and Agricultural Development Project (READP). Projekt će pružiti podršku jačanju odabranih pod-sektora (lanaca vrijednosti) kroz implementaciju pojedinačnih prihvatljivih poslovnih planova (BP), koji su glavni instrument za utvrđivanje potreba ulaganja u poslovanje i razvoj kapaciteta svih sudionika u odabranim lancima vrijednosti u okviru klastera projekta.

Ured Vlade ŽZH za europske integracije pokrenuo je Program izgradnje kapaciteta u pisanju i provedbi projekata u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Cilj Programa je izgraditi i ojačati kapacitete županijskih, gradskih i općinskih institucija i tijela uprave, kao i svih ostalih zainteresiranih institucija i organizacija i pojedinaca u Županiji Zapadnohercegovačkoj u planiranju, pisanju, pripremi i provedbi projekata, kako bi bili što spremniji za učinkovito korištenje dostupnih sredstava iz programa EU.

Cilj dodjele financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

U okviru zajedničkog projekta Europske unije i Vlade Savezne Republike Njemačke – EU4BusinessRecovery za pomoć poduzetnicima u borbi protiv posljedica izazvanih pandemijom Covid-19, Međunarodna organizacija rada (ILO) objavila je javni poziv za mala i srednja poduzeća koja posluju u sektoru tekstila, odjeće, kože i obuće, da dostave projektne prijedloge za financijsku podršku.

© Copyright 2022 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search