Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

ODRŽANA OBUKA ZA RAD U PRAVNO-INFORMACIJSKOM SUSTAVU - LIS ZA USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA U PROCESU EUROPSKIH INTEGRACIJA

Direkcija za europske integracije BiH 23. svibnja 2023. godine održala je u Sarajevu obuke za rad u Pravno-informacijskom sustavu (LIS) za usklađivanje zakonodavstva BiH u procesu europskih integracija, kao prvi takav sustav kojim će se digitalizirati administrativni postupci usklađivanja zakonodavstva svih razina vlasti u BiH.

IMG 20230523 WA0006

Ove obuke predviđene su za državne službenike koji rade na poslovima usklađivanja zakonodavstva i popunjavanju instrumenta za uskladivanje, ali i na prevođenju domaćih propisa na engleski jezik, kao i službenika koji će izvještavati o usklađenosti propisa kroz informacijski sustav.

Naime, Bosna i Hercegovina je dodjeljivanjem statusa države kandidata od 15. prosinca 2022. godine ušla u novu fazu u procesu pristupanja u EU. Jedan od sljedećih koraka u procesu pristupanja je otvaranje pregovora o članstvu te analitički pregled pravne stečevine kojim se utvrduje postoje li odredene neusklađenosti države kandidata sa zahtjevima koji proizlaze iz pravne stečevine EU.

Uskladivanje se treba provoditi planski, koordinirano i na harmoniziran način, transparentno, na cijelom teritoriju BiH kako bismo u dogledno vrijeme ispunili pravni kriterij koji proizlazi kao zahtjev za članstvo u EU.

U tom smislu, LIS nudi konzistentan i transparentan pristup u procesu usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine, a koji će omogućiti da se niz postupaka, priprema i izrada propisa koji se usklađuju odvijaju na ujednačen i jednostavniji način.

IMG 20230523 WA0007

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search