Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

OBJAVLJEN JAVNI POZIV: 600 TISUĆA KM ZA PODRŠKU SAJAMSKIM I DRUGIM MANIFESTACIJAMA

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je objavilo Javni poziv za prikupljanje prijava organizatora sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji za 2023. godinu, za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji u svrhu promocije i razvoja privrede Bosne i Hercegovine.

271ddd38 d171 4a5a aafd e0794e3e7033sajam

Ukupan iznos sredstava namjenjenih za podršku sajamskim i drugim manifestacijama u zemlji iznosi 600 tisuća KM.

“Pravo na dodjelu grant sredstava imaju organizatori sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji koje su održane u tijeku fiskalne godine ili na čijim su pripremnim aktivnostima i planiranju poduzete aktivnosti organizatora tijekom fiskalne godine”, navodi se u pozivu.

Najmanji novčani iznos koji se može dodijeliti organizatorima sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji iz grant sredstava je 3 tisuće KM.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u dnevnim listovima i internet stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Izvor: https://snagalokalnog.ba/

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search