Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Javni poziv za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i znanosti u 2019. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti objavljuje Javni poziv za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i znanosti u 2019. godini.

U proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu odobrena su sredstva za financiranje/sufinanciranje:

- programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja,

- programa i projekata iz oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, i

- programa i projekata iz oblasti znanosti od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za financiranje/sufinanciranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa službene web stranice Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti. Uz popunjen obrazac zahtjeva podnositelj zahtjeva/projekta  dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva, posebno za svaki program.

Zahtjev sa svim prilozima potrebno je poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, sa obaveznom napomenom: za Javni poziv.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva  je  22. svibnja 2019. godine.

Zahtjev koji nije dostavljen u propisanom roku  neće biti razmatran.

Korisnici sredstava (obrazovne, znanstvene i druge ustanove i pojedinci nositelji projekta) koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu dostavili Izvješće o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom Izvješću nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti  najkasnije do roka određenog za dostavljanje zahtjeva. U protivnom njihov zahtjev na ovaj Javni poziv neće biti razmatran, a Ministarstvo će  biti prisiljeno da putem nadležnih organa poduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom,  u  cilju zaštite i namjenskog utroška  dodijeljenih javnih sredstava. Evidencija korisnika sredstava koji nisu dostavili  Izvješće o namjenskom utrošku sredstava  je objavljena  na web stranici Ministarstva.

Sredstva za financiranje/sufinanciranje programa i projekata dodjeljivati će se u skladu sa Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  tekućih transfera utvrđenih Proračunom  Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti („Službene novine Federacije BiH“, broj  27/19).

ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti

PRAVILNIK o dodjeli sredstava tekućih transfera odobrenih Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti u proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

Izvor: www.fmon.gov.ba

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search