Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

POZIV ZA DOSTAVLJANJE APLIKACIJA ZA SUFINANCIRANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA PUTEM INVESTICIJSKOG OKVIRA ZA ZAPADNI BALKAN (WBIF)

Objavljen je 5. poziv za dostavljanje aplikacija za sufinanciranje investicijskih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.

Direkcija za europske integracije BiH – Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen 5. poziv za dostavljanje aplikacija za sufinanciranje investicijskih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Poziv je otvoren za aplikacije koje se odnose na sufinanciranje radova i nabavku opreme za infrastrukturne projekte iz oblasti prometa, energije, okoliša, i socijalnog sektora ukoliko u WBIF sektoru za koji se aplicira postoji usvojena cjelodržavna strategija i usvojena Jedinstvena lista sektorskih prioritetnih infrastrukturnih projekata.

Za sektor prometa biti će prihvatljive isključivo aplikacije koje se nalaze na Osnovnoj mreži (Core Network) i ukoliko se projekt nalazi na Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP) Bosne i Hercegovine za sektor prometa.

U sektoru energije (ukoliko bude ispunjen osnovni uvjet koji se tiče usvajanja Strategije i Sektorske jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata) biti će prihvatljive one aplikacije u kojima je prikazan regionalni utjecaj/učinak, osim aplikacija vezanih za pametne energetske mreže (eng. Smart Grids) u prijenosu i distribuciji, te pametnih mjerača, koje ne moraju ispunjavati navedeni uvjet.

Projekti moraju biti visokog stupnja zrelosti i prioritetni za implementaciju.

Zahtjev za grant sredstvima treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih financijskih institucija uključenih u WBIF (Europska banka za obnovu i razvoj-EBRD, Europska investicijska banka-EIB, Razvojna banka Vijeća Europe- CEB, Razvojna banka SR Njemačke-KfW, Francuska razvojna agencija- AFD, te Svjetska banka), uz razmotrene financijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena vodeća međunarodna financijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konzultirana pri izradi grant aplikacije.

Zbog financijskih obveza koje se stvaraju, neophodno je uključivanje relevantnih ministarstava financija u izradi aplikacije.

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 5. listopada 2019. godine.

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije, mogu se naći u aplikacijskom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za zapadni Balkan: www.wbif.eu

Za podršku i informacije pri izradi aplikacija:

WBIF Ured u BiH:

E-mail:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izvor: http://www.dei.gov.ba

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search