Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2020. godinu

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte za 2020. godinu.

Mali lokalni projekti su sastavni dio razvojne suradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Uvjeti za podnošenje zahtjeva za male projekte za 2020. godinu su sljedeći:

  • Podnositelj zahtjeva mora biti registrirana pravna osoba u Bosni i Hercegovini čija osnovna djelatnost nije dobit (npr. nevladine organizacije, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima; organizacije i agencije, koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj). Podnositelji zahtjeva ne mogu biti državni organi, političke stranke ili pokreti.
  • Podnositelj zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog.
  • Projekti se trebaju usmjeriti u sektoru Ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora i sektor održivog korištenja prirodnih izvora.
  • Kriterij za ocjenjivanje je ambiciozni projekt koji bi uključivao element povećane zaposlenosti, socijalne uključenosti i / ili obrazovni element.
  • Visina granta: 250 000 CKZ -500.000 CZK (cca 19 000 – 38 000 KM), a iznos treba biti zaokružen. Grantovi se isplaćuju u KM. Ukupni iznos osobnih i putnih troškova, eventualno osiguranje i slično ne smije prelaziti 25% ukupnih troškova.
  • Financijsko sudjelovanje u projektu je minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta (financirane aktivnosti trebaju biti jasno navedene u formularu - bod 6. – Projektne aktivnosti, tako da je jasno koji će dio projekta korisnik pokrivati svojim sudjelovanjem).
  • Implementacija projektnih aktivnosti je od ožujka do 31. listopada 2020. godine. (Projekt mora biti završen i isplaćen do 31. listopada 2020. godine).
  • Zahtjev sa projektnom idejom mora biti dostavljen u identifikacijskom obrascu do 18. listopada 2019. godine do 12:00 sati. Svi zahtjevi dostavljeni nakon ovog termina će biti odbijeni. Zahtjev moraju biti dostavljen u papirnoj i elektronskoj formi i mora sadržavati: Identifikacijski obrazac ispunjen na engleskom ili češkom jeziku, popunjen elektronski, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe. Ukoliko nije javna institucija, mora se uz identifikacijski obrazac dostaviti kopija potvrde o pravnoj registraciji podnositelja zahtjeva (pravne osobe) i dokument koji potvrđuju da je osoba, koja je potpisala obrazac, ovlaštena zastupati, predstavljati i potpisati ugovore u ime podnositelja zahtjeva (pravne osobe).

Papirna verzija mora biti dostavljena na adresu:

Razvojna suradnja
Ambasada Republike Češke
Franjevačka 13
71 000 Sarajevo

I u elektronskoj verziji (potpisano i skenirano) na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Za dodatna pitanja možete se obratiti Odjeljenju za razvojnu suradnju Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini (tel. 00387/33 587 052) ili putem e-maila na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više informacija: https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/mali_lokalni_projekti/x2019_09_26_vyzva_k_predkladani_navrhu_na_male_lokalni_projekty_2020.html

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search