Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Otvoren poziv za podnošenje prijedloga projekata DIGI-B-CUBE u okviru programa Horizon (H2020)

U okviru Programa EU za istraživanje i inovacije Horizon 2020 otvoren je poziv za podnošenje prijedloga projekata DIGI-B-CUBE koji je namijenjen malim i srednjim poduzećima.

DIGI-B-CUBE projekt podržava aktivnosti koje su fokusirane na integriranje digitalnih inovacija i novih tehnologija u oblasti medicinske dijagnostike i povezanih lanaca vrijednosti.

Mala i srednja poduzeća (uključujući nova start-up poduzeća) koja posluju u sektoru zdravstva, medicine, biotehnologije, biofarmacije, informacijskih tehnologija ili sličnih sektora (robotika, automatizacija, elektronika, nanotehnologija itd.) mogu aplicirati za financiranje u vrijednosti do 60.000,00 EURA putem DIGI-B-CUBE vaučer sheme.

Mala i srednja poduzeća koja su osnovana u jednoj od zemalja članica EU, kao i pridruženoj zemlji programa H2020 (Bosna i Hercegovina) su prihvatljivi aplikanti za financiranje putem DIGI–B–CUBE vaučera.

Ovaj projekt podržati će pokretanje i širenje međusektorske suradnje koja će imati dugotrajne posljedice na transfer tehnologije i dovesti do novih inovacija, rješenja, razvoja proizvoda ili usluga.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 29. srpanj 2020.godine.

Više informacija za ovaj poziv kao i odgovarajuće dokumente za podnošenje projektnih prijedloga možete pronaći na linku: https://digibcube.eu/open-calls/

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search