Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Održana 2. sjednica Županijskog odbora za razvoj Županije Zapadnohercegovačke

U petak, 24. srpnja 2020. godine, u organizaciji Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, u Ljubuškom održana je 2. sjednica Županijskog Odbora za razvoj Županije Zapadnohercegovačke (ŽOR).

Sjednicu je otvorio ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, gosp. Ivan Jurilj, te pozdravio sve prisutne i krenuo s razradama točaka dnevnoga reda.

Na samom početku je glasovanjem usvojen zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice ovog tijela.

Sljedeća točka dnevnog reda bila je nacrt Strateške platforme Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021.-2027. godine koju je prezentirao gosp. Jurilj. Predstavio je članovima zaključke analize stanja, na temelju kojih je izrađena SWOT analiza, viziju, strateške pravce i strateške ciljeve. U sljedećim danima, završiti će se dokument Strateške platforme, koji će biti objavljen na stranicama Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije. U planu je također izrada obrasca za dostavljanje komentara i prijedloga, kako bi se u izradu mogli uključiti i oni koji nisu izravno uključeni u proces. U drugoj polovici kolovoza, kreće se sa specifičnim aktivnostima i individualnim sastancima (rad sa tematskim skupinama). Cilj je krenuti u diskusiju paralelno s javnim raspravama, kako bi se prikupili potrebni inputi i ugradili u dokument, nakon čega se kreće u definiranje i razradu prioriteta i mjera. Dokument će biti dostavljen članovima ŽOR-a, općinama, gradovima i Federalnom zavodu za programiranje razvoja koji je ujedno i koordinator na razini FBiH.

Nakon rasprave i zaključene druge točke, gosp. Jurilj je predstavio mogućnosti financiranja iz EU fondova. Najprije je predstavljen projekat EU4Agri. Projekt je krenuo početkom ove godine i trajati će 4 godine. Provodi ga Program Ujedinjenih naroda za razvoj, UNDP. Projekt je vrijedan 20 milijuna eura, a od toga je 14,8 milijuna eura namijenjeno za grant shemu, podršku gospodarstvu i poljoprivrednicima (poljoprivreda, ruralni razvoj, turizam). Jedan dio je usmjeren prema lokalnim zajednicama u partnerstvu sa npr. nevladinim organizacijama i razvojnim agencijama. Drugi dio je usmjeren prema agroturizmu. Kalendar natječaja je objavljen na web stranici Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.

Drugi projekt, koji je prijedlog Europske komisije, se razrađuje i on je izravan odgovor na situaciju, odnosno posljedice krize koja se pojavila zbog pandemije. EU je dodijelila novih  10  milijuna eura  i sada se razrađuje konkretan program koji će biti proveden u sljedeće dvije godine. Od ovog fonda, 7,5 milijuna eura je namijenjeno za grant shemu. Iznosi će biti od 10.000 do 100.000 eura. Visina sufinanciranja će ovisiti o grani industrije. Europska komisija traži dodatnih 3,5 milijuna eura , da se osigura iz određenih instrumenata unutar BiH. Projekt je u razradi, a u rujnu će biti predložen konačan dokument.  

Također je predstavljen sljedeći projekt koji je nastavak na EU4Agri , projekt vezan za poljoprivredu i ruralni razvoj, ali će biti neovisno proveden i iznosi dodatnih 5 milijuna eura. Biti će tri seta aktivnosti: oporavak poljoprivredno-prehrambenih poduzeća, poljoprivrednika i stvaranje modela regenerativnog rasta, izgradnja otpornosti kroz poticanje održivog kružnog poljoprivredno-prehrambenog sektora i kreiranje inkubacije  i ubrzanje regenerativnih kružnih poslovnih modela u poljoprivredno-prehrambenoj industriji. Provoditi će se sljedećih 36 mjeseci.

Gosp. Jurilj je zaključio i naglasio kako moramo imati na umu navedene programe kao vanjske izvore financiranja u procesu razrađivanja mjera Strategije razvoja za razdoblje 2021.-2027., te da moramo biti spremni iskoristiti programe tijekom sljedeće tri godine, kroz navedene grant sheme.

Kraj službenog dijela sjednice je bio predviđen za raspravu o ostalim tekućim pitanjima koja su vezana za područje djelovanja ovoga tijela.

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search