Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Prijavite se na pripravnički staž Europske komisije

Photo European Commission

Otvoren je natječaj za pripravnički staž u Europskoj komisiji u trajanju od 5 mjeseci.

OBLAST: Više oblasti

OPIS
Europska komisija (EK) izvršna je grana Europske unije, odgovorna za predlaganje zakona, provođenje odluka, pridržavanje ugovora o EU i upravljanje svakodnevnim poslovanjem EU. Povjerenici polažu zakletvu na Europskom sudu u Luksemburgu, obavezujući se da će poštovati ugovore i biti potpuno nezavisni u izvršavanju svojih dužnosti tokom svog mandata. Za razliku od Vijeća Europske unije, gdje se članovi biraju direktno i indirektno, i Europskog parlamenta, gdje se članovi biraju neposredno, povjerenike predlaže Vijeće Europske unije, na osnovu prijedloga nacionalnih vlada , a zatim ih je imenovalo Europsko vijeće nakon odobrenja Europskog parlamenta.

UVJETI
Da bi se prijavili potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete:
– Imati sveučilišnu diplomu ili ekvivalent, najmanje 3 godine studija, što odgovara kompletnom ciklusu;
– Imati vrlo dobro znanje (nivo C prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike) iz dva službena jezika EU, od kojih jedan mora biti proceduralni jezik: engleski ili francuski ili njemački;
– Za državljane koji nisu članice EU potreban je samo jedan proceduralni jezik;
– Ne imati prethodno radno iskustvo bilo koje vrste, duže od 6 tjedana u bilo kojoj instituciji, tijelu ili agenciji EU-a, delegacijama EU-a, sa poslanicima u Parlamentu ili generalnim advokatima u EUCJ-u.

NAČIN PRIJAVE


Za više informacija o načinu prijave posjetite sljedeći link: https://ec.europa.eu/stages/applying/procedure_en

 

ROK ZA PRIJAVU: 31.01.2021. godine


Izvor: https://ec.europa.eu/stages/home_en

© Copyright 2021 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search