Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Javni poziv za dodjelu financijske potpore mladima, udrugama i asocijacijama žrtava rata

PRO-Budućnost objavljuje javni poziv za dodjelu financijske potpore mladima i udrugama i asocijacijama žrtava rata za projekte koji doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice.

Bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice, osigurana su, u kontinuitetu, kroz USAID-ov projekt PRO-Budućnost, putem javnih poziva za male grantove.

Projektni prijedlozi moraju se odnositi na izgradnju mira i jačanja povjerenja u BiH. Sredstva, tj. mali grantovi će biti na raspolaganju za oblasti/aktivnosti/inicijative iz nastavka.

Mali grantovi za podršku mladima
Online upitnik: Prijava
Linkovi: JAVNI POZIV i OBRAZAC za projektni prijedlog

Mali grantovi za potporu udrugama žrtava rata
Online upitnik: Prijava
Linkovi: JAVNI POZIV i OBRAZAC za projektni prijedlog

Od aplikanata se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu s Platformom za mir, koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Prijave se zaprimaju do 01. 11. 2021. godine, do 15:00 sati, putem online upitnika.

Izvor: https://probuducnost.ba/index.php/mali-grantovi

© Copyright 2023 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search