Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

USAID prijave za provedbu novog Sporazuma o suradnji za aktivnost Filantropija na djelu (PA)

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) traži prijave od kvalificiranih subjekata za provedbu novog Sporazuma o suradnji za aktivnost Filantropija na djelu (PA).

Cilj aktivnosti Filantropija na djelu (PA) je jačanje šireg sudjelovanja u razvoju zajednice. Svrha aktivnosti je povećanje filantropskog davanja u Bosni i Hercegovini.

Nadalje, PA će raditi u suradnji s drugim aktivnostima lokalnih radnika i drugim aktivnostima USAID-a na jačanju društvene kohezije mobiliziranjem i osnaživanjem veza i solidarnosti među različitim skupinama u društvu.

Vise informacija na linku

Izvor: https://snagalokalnog.ba/

© Copyright 2022 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search