Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

JAVNI POZIV ZA IZBOR ORGANIZACIJE KOJA ĆE OBAVLJATI ULOGU KOORDINACIJSKOG DESKA ZA PROGRAM „KREATIVNA EUROPA”

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje Javni poziv za izbor organizacije koja će obavljati ulogu Koordinacijskog Deska za program „Kreativna Europa“ u sklopu Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Europi“, programu Europske unije za kulturni i kreativni sektor za period  2021. – 2027. godina.

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

1.1.Ovim putem objavljuje se Javni poziv za odabir organizacije koji će obavljati ulogu Koordinacijskog deska (u daljem tekstu: Desk) u Bosni i Hercegovini za program „Kreativna Europa“ u sklopu Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Europi“, programu Europske unije za kulturni i kreativni sektor za period  2021. – 2027. godina.

  1. POSLOVI DESKA

2.1.Poslovi DESKA su:

–          promocija Programa „Kreativna Europa“ (u daljem tekstu: Program) u Bosni i Hercegovini; pružanje relevantnih informacija o različitim vrstama financijske podrške dostupne u okviru politike Europske unije; pomoć kulturnim i kreativnim akterima u prijavljivanju u okviru Programa, uključujući informiranje o zahtjevima i postupcima u vezi različitih poziva, te razmjenom dobrih praksi;

–          pružanje informativne podrške potencijalnim korisnicima u procesima prijavljivanja za korisnike koji se po prvi put uključuju u Program;

–          ohrabrivanje prekogranične suradnje i razmjene najboljih praksi između stručnjaka, institucija, platformi i mreža unutar i širom oblasti politika i sektora obuhvaćenih Programom;

–          pružanje podrške Europskoj komisiji u osiguravanju odgovarajuće komunikacije i širenja rezultata Programa građanima u Bosni i Hercegovini i rukovodiocima zainteresiranim za Program;

–          organiziranje radionica, info dana, seminara, konferencija i ostalih aktivnosti s ciljem osiguravanja vidljivosti Programa;

–          kreiranje  različitih vrsta promotivnog materijala s ciljem osiguravanja promocije Programa;

–          svi ostali poslovi koji ne nalaze u neposrednoj ili posrednoj vezi s Programom.

2.2.Poslove Deska izvršava organizacija civilnog društva koja je osnovana i upisana u registar u skladu sa zakonima koji uređuju pravni status udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini, kao vodeća organizacija – nosilac Programa u partnerskim odnosima sa dvije registrirane organizacija civilnog društva zadužene za potprograme „Mediji“ i „Kultura“ – partneri na Programu.

2.3.Poslovi Deska se izvršavaju na takav način da se o istima kontinuirano obavještava javnost, a posebno se prenose informacije sa službenih internet stranica Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Briselu, te drugih agencija nadležnih za Program.

2.4.Poslovi Deska i potprograma podrazumijevaju i kreiranje i redovno održavanje jedinstvene internet stranice Programa, uz poveznicu sa službenom internet stranicom Ministarstva civilnih poslova BiH u sekciji koja se odnosi na Program.

2.5.Desk kontinuirano surađuje sa Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) iz Brisela.

2.6.Sjedište Deska se određuje prema sjedištu pravnog lica Deska – nosioca Programa.

2.7.Partner koji izvršava poslove iz potprograma „Kultura“ ima sjedište u Republici Srpskoj.

2.8.Partner koji izvršava poslove iz potprograma „Mediji“ ima sjedište u Federaciji BiH.

Više informacija o pozivu možete pronaći ovdje: www.mcp.gov.ba

 

Izvor: http://www.mcp.gov.ba/

© Copyright 2023 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search