Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

EU4AGRI trenutno ima otvorena dva javna poziva

Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke obavještava da je projekat EU4AGRI, kojeg financira Europska unija, prošlog tjedna objavio dva javna poziva:

  1. Javni poziv potencijalnim korisnicima za iskazivanje interesa za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima vrijedan 6,5 milijuna KM. Javni poziv je otvoren od 16.09.2022. godine do 21.11.2022. godine. 

Kroz ovaj javni poziv Europska unija će podržati mala poljoprivredna gospodarstva kako bi pokrenuli nove ekonomske ili socijalne aktivnosti kojima će diverzificirati svoje izvore prihoda ili doprinijeti unaprijeđenju kvaliteta života u ruralnim područjima. Prednost će biti data prijavama koje uključuju mala gospodarstva koja su upisana u registar poljoprivrednih gospodarstava, a čiji prihod ne prelazi 50.000 KM, odnosno koja nisu upisana u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV registar). Kroz ovaj javni poziv se od korisnika neće zahtijevati da registriraju obrt/poduzetničku djelatnost ili preduzeće. Također, kroz ovaj javni poziv će biti podržane i inicijative i aktivnosti  koje će doprinijeti boljoj zapošljivosti mladih u ruralnim područjima (npr. poslovni inkubatori, razvojni hub-ovi i slično), unaprijeđenju inovativnosti i konkurentnosti ruralnih poduzeća (npr. poslovni inovacijski centri, biznis inkubatori, hubovi i sl.). Dodatno, bit će podržane aktivnosti koje doprinose zapošljivosti i položaju žena u društvu kroz kreiranje infrastrukturne podrške (npr. vrtići, usluge podrške starijim osobama itd.), te za aktivnosti koje uopćeno doprinose unaprijeđenju kvaliteta života na selu, uključujući i mlade (npr. Klubovi za mlade, sportski, edukativni i kulturno-umjetnički sadržaji i sl.). Posebnu pažnju skrećemo na pojednostavljen proces prijave na javni poziv te osiguranu tehničku podršku za unaprijeđenje odabranih projektnih prijedloga za financiranje. Više informacija o javnom pozivu možete naći na linku u nastavku: https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-diverzifikaciju-ekonomskih-i-socijalnih-aktivnosti-u-ruralnim-podrucjima/

  1. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji. Prvi javni poziv je zatvoren prošlog tjedna i novi ciklus je otvoren od 14.09.2022. do 14.12.022. godine. Ovaj ciklus za podnošenje prijava će trajati 30 dana, kao i svaki naredni do utroška sredstava. Broj ciklusa u sklopu kojih će potencijalni korisnici moći podnijeti prijavu će ovisiti o dinamici utroška sredstava koja su namijenjena za ovaj javni poziv. Na raspolaganju je 1 milijun KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 5.000 KM do 50.000 KM. Obavezno financijsko sudjelovanje podnositeljima prijave iznosi 30% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta. Potencijalni korisnici su obvezni podnijeti kompletnu prijavu u sklopu jednog ciklusa (sa svom pratećom dokumentacijom) kako bi ista bila razmatrana od strane komisije za ocjenu prijava. Prijave koje su otvorene u jednom ciklusu, a nisu kompletirane, odnosno podnešene se neće ocjenjivati od strane komisije za ocjenjivanje, niti ih podnosilac prijave može nadopuniti i podnijeti u narednom ciklusu. Kroz ovaj javni poziv Europska unija će podržati poslovne subjekte u poljoprivredno-prehrambenom sektoru da uvedu određene standarde u svoje poslovanje ili izvrše certifikaciju svojih proizvoda, usluga i proizvodnih procesa. Cilj ovog javnog poziva je jačanje poljoprivredno-prehrambene industrije, unaprijeđenja kvalitete, higijene, sljedivosti i sigurnosti hrane, povećanja konkurentnosti i olakšavanja pristupa tržištima. Više informacija o javnom pozivu možete naći na linku u nastavku: https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-mjeru-podrske-uvodjenju-standarda-i-certifikaciji-u-poljoprivredno-prehrambenoj-proizvodnji-2/
  1. Koristimo priliku da najavimo još jedan javni poziv koji će biti objavljen do kraja ovog tjedna u okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje financira Europska unija. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške ublažavanju negativnog utjecaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji vrijedan 3,9 milijuna KM.  Ciljevi ovog poziva jesu doprinos ublažavanju negativnog poremećaja na tržištu repromaterijala tijekom 2022. godine na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH nastalih kao posljedica pandemije Covid-19 i rata u Ukrajini, doprinos ublažavanju klimatskih promjena na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH, optimizacija operativnih troškova, održavanje produktivnosti, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH, te podrška stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti od primarne proizvodnje do prerade i plasmana proizvoda na tržište. Više informacija o ovom javnom pozivu dostavit ćemo blagovremeno.
© Copyright 2022 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search