Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

AŽURIRAN JAVNI POZIV ZA UNAPRIJEĐENJE ZAŠTITE I SIGURNOSTI NA RADU (UKLJUČUJUĆI COVID – 19) KOD POSLOVNIH SUBJEKATA U SEKTORU POLJOPRIVREDE

Obavještavaju se svi zainteresirani da je 13. siječnja 2023. godine ažuriran Javni poziv za podršku investicijama u svrhu unaprijeđenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući i Covid – 19) kod poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede.Javni poziv 20

Korekcije se odnose na sljedeće:

Točka 4.1. Ocjena koncepta projekta (sažetka projekta)

  • Podnositelji prijave koji budu ocijenjeni pozitivno, a nakon izvršene verifikacijske posjete, ulaze u program tehničke pomoći. Nakon izvršene verifikacijske posjete, bit će objavljena preliminarna lista, na koju će biti moguće uložiti žalbu u slučaju da je prijava odbijena. 

Se mijenja u:

  • Podnositelji prijave koji budu ocijenjeni pozitivno, ulaze u program tehničke pomoći. Nakon završenog prvog koraka ocjene pristiglih prijava, bit će objavljena preliminarna lista, na koju će biti moguće uložiti žalbu u slučaju da je prijava odbijena. 

U zadnjem pasusu također dodan je segment koji se odnosi na: 

Projekt zadržava pravo verifikacije dostavljenih podatka potencijalnih korisnika financijske podrške putem terenske posjete.

Više informacija o Smjernicama za podnositelje prijave, kao i o Javnom pozivu možete pronaći na web stranici projekta EU4BusinessRecovery.

Izvor: eu4business.ba

 

 

© Copyright 2023 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search