Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

NOVI POZIV U OKVIRU PROJEKTA EU4AGRI – ZA PROIZVOĐAČE HRANE NA RASPOLAGANJU 2 MILIJUNA KM

U okviru projekta EU4AGRI koji financira Europska unija najavljuje se objava novog javnog poziva vrijednog 2 mil KM za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Javni poziv će biti objavljen 20. travnja 2023. godine do 20. lipnja 2023. godine.

Na javni poziv će se moći prijaviti obrti, poduzetnici, udruženja i poduzeća, mikro, mala i srednja poduzeća, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerada voća, prerada gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerada maslina, prerada povrća, prerada mlijeka, prerada mesa, prerada jaja, prerada i konzerviranje riba i prerada žitarica, navodi se iz programa EU4AGRI.

– Podnositelji prijava će moći podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv, te za projekte definirane ovim javnim pozivom isključivo samostalno – dodaje se.

Isti podnositelji prijava će biti podržani kroz mjere podrške Projekata do tri puta, uzimajući u obzir sve javne pozive koji će biti objavljeni od strane Projekata (od 2020. do 2024. godine).

Sredstva podrške po jednoj prijavi će iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i moći će se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV).

Maksimalan iznos tražene financijske podrške neće moći biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinanciranje će morati biti novčano, te se sudjelovanje neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Više informacija o objavi Javnog poziva potražite na Facebook stranici EU4AGRI projekta.

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

© Copyright 2023 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search