Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Održana radionica „Vizija, ciljevi, koncepcija razvoja i marketing strategije kroz Plan razvoja turizma u Županiji Zapadnohercegovačkoj“

Photo IK 1

 

U srijedu, 6. veljače 2019. godine u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, održana je radionica „Vizija, ciljevi, koncepcija razvoja i marketing strategije kroz Plan razvoja turizma u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ koju je organizirao Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.

Na ovoj radionici koja je nastavak provedbe aktivnosti u okviru projekta „Razvoj i diversifikacija turističke ponude u  Županiji  Zapadnohercegovačkoj“ sudjelovali su predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Radionica „Vizija, ciljevi, koncepcija razvoja i marketing strategije kroz Plan razvoja turizma u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ je organizirana s ciljem definiranja poželjnih načela razvoja turizma na području Županije Zapadnohercegovačke kroz stvaranje vizije, ciljeva i koncepcije turističkog razvoja, odnosno aktivnosti, mjera i programa u cilju podizanja konkurentnosti turizma na području ove županije.

Photo IK 2

Na samom početku radionice se uvodno obratio, Ivan Jurilj, ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije. Podsjetio je one sudionike na radionici koji su već sudjelovali na radionicama koje organiziramo u nizu u okviru ovog projekta, kao i upoznao preostale sudionike koji nisu do sada sudjelovali sa idejom projekta i krajnjim ciljem, a to je Plan razvoja turizma Županije Zapadnohercegovačke. Pozvao je sve njih da se uključe u ovaj proces te daju svoj doprinos putem prijedloga ili komentara u završnoj fazi izrade navedenog dokumenta.

Nakon uvodnog dijela, uslijedila je prezentacija na temu radionice koju je pripremio gospodin Ivo Kunst iz Instituta za turizam. S obzirom na opsežnost teme, radionicu je podijelio na dva dijela:

-Turistička resursno-atrakcijska osnova, dostignuti stupanj razvoja turizma i swot analiza turizma ŽZH;

-Promocija i brendiranje ŽZH kao turističke destinacije.

Photo IK 3

Kao i na svakoj dosadašnjoj radionici, nakon teorijskog dijela uslijedila je rasprava, kada je gospodin Ivo Kunst upoznao sudionike da će im biti dostavljen prijedlog Plana razvoja turizma Županije Zapadnohercegovačke kako bi imali mogućnost dokument analizirati i dostaviti svoje prijedloge i komentare.

Photo IK 1

Ova aktivnost je financirana u okviru projekta MarketMakers, koji je dio napora Švicarske vlade za pomoć Bosni i Hercegovini na putu prema europskim integracijama, a čine ga konzorcij Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o.

© Copyright 2019 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search