Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Vijeće ministara BiH usvojilo odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika Europske komisije

Photo Upitnik EK

Vijeće ministara BiH u nedjelju je na izvanrednoj sjednici usvojilo odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika Europske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu te zemlje za članstvo u Europskoj uniji.

Na telefonskoj sjednici jednoglasno su prihvaćeni usuglašeni odgovori na Upitnik Europske komisije kao i informacije o tehničkoj finalizaciji odgovora. Odgovori su sačinjeni na jezicima koji su u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini te na engleskom jeziku.

Ovome je prethodila potvrda odgovora na svim razinama vlasti u BiH te je Direkcija za europske integracije Europskoj komisiji dostavila odgovore na dodatna pitanja. Odgovori na 655 dodatnih pitanja pripremljeni su u okviru tijela mehanizma koordinacije. U pripremi odgovora na dodatna pitanja u okviru 35 radnih skupina za europske integracije sudjelovala su 1.083 državna službenika sa svih razina vlasti u BiH koji su bili imenovani na 1.600 pozicija (neki službenici su sudjelovali u radu nekoliko radnih skupina). Pored toga, u rad je bilo uključeno i 15 članova Komisije za europske integracije. Pripremljeno je ukupno 2.311 stranica teksta odgovora na dodatna pitanja. Uz odgovore i priloge, dostavljena su i 153 akta (zakoni, podzakonski akti i sl.) na koje se referira u odgovorima. Svrha dostave odgovora na dodatna pitanja je pojašnjenje prethodno dostavljenih odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije, njihova dopuna ili ažuriranje informacija. Priprema odgovora na dodatna pitanja Europske komisije je dio cjelokupnog procesa koji ima za cilj pripremu Mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH u EU, a u kojem će Europska komisija dati detaljnu analizu stanja u zemlji i ocjenu spremnosti da se prijeđe u sljedeću fazu odnosa sa Europskom unijom.

Europska komisija je dodatna pitanja BiH dostavila 20.6.2018. godine. Najveći broj pitanja se odnosio na Politički kriterij (106), zatim poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje (43), poglavlje 14 –Transportna politika (38), poglavlje 24 - Pravda, sloboda i sigurnost (36) te Ekonomski kriterij (33). Europska komisija je dostavila dodatna pitanja i za ostalih 30 poglavlja pravne stečevine EU. Odgovori na dodatna pitanja su javno dostupni na web stranici Direkcije za europske integracije.

Na kraju je važno istaknuti da je Vlada Županije Zapadnohercegovačke u petak, 22. veljače 2019. godine, na svojoj 8. sjednici donijela  Odluku o potvrđivanju objedinjenih odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Europske komisije na jezicima koji su u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini i engleskom jeziku.

Izvor: http://www.dei.gov.ba

© Copyright 2019 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search