Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta financira projekte prihodima prikupljenim od igara na sreću

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavilo je Javni natječaj za financiranje programa i projekata iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Prilikom bodovanja i izrade rang-liste korisnika prednost će imati projekti i programi predloženi od strane korisnika koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja tehničke kulture i koji se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja.

Programi/projekti koji budu predloženi od strane podnositelja zahtjeva, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će podržati u skladu sa utvrđenom rang listom do utroška planiranih sredstava, što je precizirano u obrascu zahtjeva.

Korisnici sredstava od igara na sreću za financiranje programa i projekata mogu biti udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu s važećim propisima o udruženjima i fondacijama.

Svaki pojedinačni korisnik po javnom natječaju se može natjecati kod samo jednog ministarstva koje raspisuje natječaj za financiranje programa i projekata iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 14. svibnja 2019. godine.

Više informacija o javnom natječaju i načinu prijave možete pronaći na službenoj web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta https://www.fmrpo.gov.ba

© Copyright 2019 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search