Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

UNESCO objavljuje 10. poziv IFCD za podnošenje projektnih prijedloga

Do 13. lipnja 2019. godine UNESCO će prihvaćati projektne prijedloge za inovativne projekte koji za cilj imaju jačanje kulturnih i kreativnih sektora u zemljama u razvoju, u okviru 10. poziva IFCD za podnošenje projektnih prijedloga.

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD) je multidonatorski fond, uspostavljen Konvencijom UNESCO-a o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izraza (2005) kako bi podržao njezinu provedbu u zemljama u razvoju.

IFCD ulaže u projekte koji dovode do strukturnih promjena kroz:

-uvođenje i / ili razradu politika i strategija koje izravno utječu na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikim kulturnim izrazima, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;

-jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva koji se smatraju potrebnim za potporu održivim lokalnim i regionalnim kulturnim industrijama i tržištima u zemljama u razvoju.

Javne vlasti / institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su stranke Konvencije iz 2005. godine, kao i međunarodne nevladine organizacije, imaju pravo podnijeti zahtjev.

Od 2010. godine, IFCD je osigurao gotovo 7 milijuna USD za financiranje 105 projekata u više od 50 zemalja u razvoju, pokrivajući širok raspon područja.

Više informacija potražite na sljedećoj poveznici See Projects funded by the IFCD

© Copyright 2019 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search