Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Potpisan Memorandum o suradnji za realizaciju projekta o usklađivanju obrazovanja i tržišta rada u ŽZH

Projekt Obrazovanje za zapošljavanje 2

 

Dana 14. svibnja 2019. godine u 12.00 sati je u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke, u Širokom Brijegu, upriličeno svečano potpisivanje Memoranduma o suradnji u realizaciji projekta „Podizanje kvalitete ponude srednjeg strukovnoga obrazovanja i povezanosti s potrebama tržišta rada u Županiji Zapadnohercegovačkoj – OBRAZOVANJE ZA ZAPOŠLJAVANJE”, čime je i službeno obilježen početak implementacije navedenog projekta.

 

 

 

Memorandum o suradnji potpisali su voditelj projekta “Moja Budućnost”, g. Sven Dominković, ispred HELVETAS Swiss Intercooperation u Bosni i Hercegovini, ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, gđa Ružica Mikulić, te ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, g. Ivan Jurilj. Riječ je o projektu koji će se realizirati u okviru razvojnog projekta „Moja Budućnost“ koji implementira neovisna razvojna organizacija Helvetas iz Švicarske, uz financijsku podršku Medicor Fondacije i Hilti Fondacije iz Lihtenštajna.

Cilj projekta je pružiti podršku u procesu planiranja strateškog razvoja sustava obrazovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj te unaprjeđenju javno-privatnog dijaloga u polju strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u sektorima koji imaju najveću potrebu za unaprjeđenjem kompetencija radne snage i koji imaju najveći potencijal za zapošljavanje. Na ovaj način omogućiti će se postizanje sustavne promjene obrazovnog procesa u području srednjeg strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, što u konačnici ima za cilj omogućiti obrazovanje i osposobljavanje kadrova koji će biti spremni odgovoriti na potrebe tržišta rada. Planirano trajanje projekta je 3 godine.

Projekt Obrazovanje za zapošljavanje 2

Na samom događaju medijima su se obratili predstavnici navedenih partnerskih institucija u projektu. Tom prigodom ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Ružica Mikulić izjavila je kako je riječ o strateškom projektu ovog ministarstva, ali i cijele županije, kojim će se realizirati prioriteti zacrtani u razvojnoj strategiji Županije Zapadnohercegovačke koji se odnose na podizanje kvalitete obrazovanja u županiji s naglaskom na bolje povezivanje obrazovnog sustava županije s potrebama tržišta rada. Voditelj projekta „Moja Budućnost“, Sven Dominković, je govoreći o ciljevima ovog projekta istaknuo kako postoji naglašena potreba za jačanjem kvalitete obrazovnog sustava, vodeći se iskustvima dualnog obrazovanja, kako bi  se mladima omogućila što bolja obuka kako u školi tako i u kompanijama. Dodao je da postoji spremnost za boljim povezivanjem obrazovnih institucija s privatnim sektorom te kako će u okviru ovog projekta kroz razne aktivnosti ta praksa biti primijenjena na terenu.  Ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije dodao je kako je ovo jedna od inicijativa u nizu koje za cilj imaju jačanje cjelokupnog gospodarskog i društvenog razvoja županije u kojem obrazovanje ima veoma važnu ulogu. Naglasio je kako je uz podršku Vlade Županije Zapadnohercegovačke, i njenih općina i gradova, u županiji pokrenuto niz projekata i inicijativa koji su usmjereni na razvoj turizma, poduzetništva i privlačenje investicija pri čemu je obrazovanje jedan od ključnih sektora s obzirom da se radi o isključivoj nadležnosti županije te je u tom smislu potrebno graditi kvalitetan obrazovni sustav koji će, između ostalog, moći ponuditi kvalitetnu radnu snagu spremnu za tržište rada.

© Copyright 2019 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search