Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Obuka za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca

Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13) za vršenje poslova savjetodavne djelatnosti poljoprivredni savjetodavci zaposleni u javnim i privatnim poljoprivrednim savjetodavnim službama moraju posjedovati certifikat kojim dokazuju da su prošli obuku propisanu člankom 19. stavak (1) naprijed navedenog Zakona i uspješno položili stručni ispit za savjetodavce, na temelju kojeg im se dozvoljava obavljanje savjetodavne djelatnosti u javnim i privatnim poljoprivrednim savjetodavnim službama.

Prema Pravilniku o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine F BiH“, broj 38/15) i Programu teorijske i praktične obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine F BiH“, broj 103/17), obuka, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata organizira se za sljedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:

-ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji,

-voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,

-vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,

-stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji, i

-ruralni razvoj.

Početak obuke planiran je za lipanj tekuće godine a provoditi će je: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli i Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

Naknada za teorijsku i praktičnu obuku, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata iznosi 500 KM.

Zainteresirani se mogu prijaviti za jednu ili više naprijed navedenih oblasti savjetodavne djelatnosti.

Sve informacije vezane za prijavu, početak i realizaciju obuke možete naći na službenim internet stranicama naprijed navedenih ustanova.

Za dodatne informacije pošaljite upit na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izvor: https://fmpvs.gov.ba

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search