Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RAZVOJU SA IZVJEŠĆEM O PROVEDBI STRATEGIJE ZA 2018. GODINU

Na održanoj 22. sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke, 18. srpnja 2019. godine u Širokom Brijegu, usvojeno je Godišnje izvješće o razvoju sa izvješćem o provedbi Strategije za 2018. godinu.

Navedeno izvješće prikazuje stanje u gospodarskom i društvenom razvoju Županije Zapadnohercegovačke u prethodnoj godini s tim da se u njemu prikazuju trendovi u odnosu na prethodne tri godine, tj. od 2016. do 2018. godine.

Podaci koji su se koristili u pripremi ovog izvješća prikupljeni su od Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH, Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, Ministarstva gospodarstva ŽZH, gradova Ljubuškog i Širokog Brijega, općina Grude i Posušje, poslovne baze Bisnode Portfolio Intelligence, Zemljišnoknjižnih ureda Općinskih sudova u Širokom Brijegu i Ljubuškom, Ministarstva pravosuđa i uprave ŽZH, Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH, Ministarstva financija ŽZH, Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, Uprave policije MUP-a ŽZH, Službe za zapošljavanje ŽZH, Agencije za privatizaciju ŽZH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Sarajevo, JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg, JKP Čistoća d.o.o. Široki Brijeg, JU Coming Široki Brijeg, JP Parkovi d.o.o. Ljubuški, JP Vodovod d.o.o. Posušje i Ladanušić čistoća d.o.o. Rakitno.

Osnovni ciljevi ovog dokumenta su sljedeći:

  1. Pratiti stupanj razvoja županije u određenom razdoblju odnosno izvještavanje o kretanju razvojnih pokazatelja;
  2. Pratiti provedbe mjera definiranih u Strategiji razvitka ŽZH i prioritiziranih u trogodišnjem akcijskom planu;
  3. Pratiti aktualnost projekata, mjera i prioriteta definiranih u Strategiji razvitka ŽZH i trogodišnjim akcijskim planovima, te po potrebi inicirati postupak revizije ili ažuriranja trogodišnjeg akcijskog plana odnosno Strategije razvitka ŽZH.

Godišnje izvješće o razvoju sa izvješćem o provedbi Strategije za 2018. godinu možete pogledati OVDJE

© Copyright 2019 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search