Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

ZAHTJEV ZA DODJELU SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2019. GODINU – INTERVENTNA SREDSTVA

Federalno ministarstvo kulture i športa objavljuje vijest o dodjeli interventnih sredstva tijekom cijele godine, odnosno, do utroška raspoloživih sredstava za svaki transfer posebno, a na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete.

Sredstva će se isplaćivati u skladu sa kriterijima utvrđenim u Odluci o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/19).

Interventna sredstva odobravati će se iz sljedećih transfera:

  • Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa
  • Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH
  • Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture
  • Transfer za šport od značaja za Federaciju
  • Transfer za mlade

Federalno ministarstvo kulture i športa će sredstva raspoređivati do 31. 12. 2019. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koferti je potrebno naznačiti: „Za interventna sredstva“ – „Naziv transfera“.

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2019. godinu – Interventna sredstva:

Izvor: http://fmks.gov.ba

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search