Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM I IPA III TEME PETOG SASTANKA VIJEĆA ZA RAZVOJNO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

ŠIROKI BRIJEG - U ponedjeljak 27. siječnja u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke, održan je peti sastanak Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Županije Zapadnohercegovačke čiji su članovi Predsjednik Vlade, ministri financija i gospodarstva ŽZH, gradonačelnici Širokog Brijega i Ljubuškog i načelnici Posušja i Gruda. Na sastanku se raspravljalo o dvije ključne teme: Plan upravljanja otpadom u ŽZH i Instrument pretpristupne pomoći (IPA III) za razdoblje od 2021. do 2027.

Proces izrade Plana upravljanja otpadom Županije Zapadnohercegovačke predstavio je ministar Prostornog uređenja, graditeljstava i zaštite okoliša Miroslav Ramljak, te pomoćnik ministra za okoliš gospodin Zdenko Mandić, koji je prezentirao detalje procesa izrade plana te izazove s kojima se Županija susreće u pogledu upravljanja i zbrinjavanja otpada. Kroz raspravu su aktualizirani ključni izazovi koji se trebaju odraziti kroz Plan upravljanja otpadom kao ključan dokument koji će biti podloga za daljnje aktivnosti u ovom sektoru. Naglašeni su problemi u nepostojanju sustava upravljanja otpadom na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, a koji se posljedično odražavaju i na stanje u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Također, zaključeno je da se velika pažnja mora posvetiti segmentu edukacije i podizanja svijesti kod javnosti te provedbi pilot projekata koji mogu igrati važnu ulogu u stvaranju okvira za učinkovito upravljanje otpadom i preventivne aktivnosti na stvaranju otpada, a koji se mogu provoditi neovisno o rješenjima na ostalim razinama vlasti.

Pored Plana upravljanja otpadom predstavljen je i programski okvir IPA III 2021-2027, koji je predstavio Ivan Jurilj, ravnatelj Ureda Vlade ŽZH za europske integracije. Članovi Vijeća su upoznati sa početkom procesa identificiranja strateških prioriteta na temelju kojih će se programirati sredstva za BiH u okviru IPA III. Kroz raspravu je naglašena važnost IPA sredstava za financiranje razvojnih projekata u ŽZH, te potreba da se jačaju kapaciteti u županiji za privlačenje ovih sredstava. Zaključeno je da se sve institucije u Županiji Zapadnohercegovačkoj moraju aktivno uključiti u procese identifikacije prioriteta kao i u proces programiranja kako bi se potrebe na lokalnoj i županijskoj razini na odgovarajući način prepoznale u programskim dokumentima koji će biti temelj za privlačenja sredstava iz IPA III u sljedećem financijskom razdoblju.

20200127 123339 600 x 450

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search