Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Usvojena Strategija razvoja turizma Županije Zapadnohercegovačke

ŠIROKI BRIJEG – Skupština Županije Zapadnohercegovačke je na 14. sjednici koja je održana 14. veljače 2020. godine jednoglasno usvojila Strategiju razvoja turizma županije za razdoblje 2020-2027. Strategija razvoja turizma izrađena je uz potporu projekta MarketMakers koji financira Vlada Švicarske, a provodi Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o.

Strategija razvoja Županije Zapadnohercegovačke jasno definira županiju kao proizvodno diverzificiranu turističku destinaciju, koja je podjednako interesantna u različitim dijelovima godine, i koja je prepoznatljiva ponajviše po izvornoj ljepoti krajolika, autentičnosti doživljaja i atraktivnim proizvodima namijenjenim ponajviše izabranim segmentima tržišta „outdoor“ i „activity based“ turizma.

Nositelj procesa izrade strategije bio je Ured Vlade ŽZH za europske integracije, a proces izrade je uključivao niz stručnih kao i edukativnih događaja u kojima je sudjelovala šira javnost, a posebno mladi ljudi. Proces izrade vođen je uz stručnu pomoć Instituta za turizam Republike hrvatske kao i stručnu potporu vrsnih stručnjaka iz segmenta malog obiteljskog smještaja, mikro biznisa u turizmu, valorizacije kulturno povijesne baštine, te pustolovnog kao i cikloturizma.

U strategiji je razrađeno pet ključnih programa koji bi trebali doprinijeti konkurentnosti i prepoznatljivosti Županije zaapdnohercegovačke na turističkoj karti.

Programi turizam slika

DSC00051

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search