Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Program EU za mlade državne službenike u BiH

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, Direkcija za europske integracije (DEI) Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i British Council u Bosni i Hercegovini najavili su predstojeće pokretanje Poziva za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) – I krug.

Cilj ovog Programa je pomoći BiH u razvoju profesionalnog i depolitiziranog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz stručno usavršavanje i mobilnost nove generacije državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i voditi promjene tokom procesa proširenja.

Odabrani državni službenici imati će priliku:

  • pohađati dva programa online obuke u organizaciji College of Europe (Bruges Campus – Belgija), koji su prilagođeni kako profilima sudionika, tako i potrebama uprava u BiH,
  • posjetiti institucije EU koje se bave pitanjima pristupanja EU i reformom javne uprave u šest zemalja Zapadnog Balkana tokom jednotjedne studijske posjete Belgiji (koja će biti organizirana 2021. godine ako to situacija s pandemijom virusne infekcije Covid-19 dopusti),
  • te sudjelovati u programu za mobilnost na Zapadnom Balkanu i programu razmjene unutar BiH.

Programom upravlja Delegacija Europske unije u BiH, a provodi ga British Council i traje 8 tjedana.

Prijave će se moći dostaviti u periodu od 03. do 20. rujna 2020. godine. Sve informacije o Programu, kriterijima prihvatljivosti i rokovima se nalaze na web stranici projekta na sljedećem linku  EUScheme4BiH.

Predstavljanje programa mladim državnim službenicima, potencijalnim sudionicima, medijima, te ostalim zainteresiranim stranama održati će se 04. rujna 2020. godine preko online platforme Microsft Teams . Detalji o Info danu i prijavi za isti se nalaze na sljedećem linku INFO DANI.

© Copyright 2021 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search