Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

GOOD STORY FUND: USAID Podrška medijima u Bosni i Hercegovini (MEA)

Cilj Otvorenog poziva

Podrška medijima u Bosni i Hercegovini (Media Engagement Activity – MEA) petogodišnji je projekat sa ciljem jačanja informacijskog prostora u BiH. Svrha projekta je povećati dostupnost vjerodostojnih i profesionalnih informacija što široj populaciji u BiH, posebno publici s tradicionalno ograničenim pristupom takvim informacijama. MEA ima za cilj poticati i kulturu učenja i inovacija na osnovu iskustva i znanja i svojih partnera kao i članova tima iz BIH i regije.

Sve aktivnosti su osmišljene tako da se međusobno nadopunjuju i ulažu u održivost jačeg, inkluzivnijeg informacijskog prostora. MEA će podržati nezavisne medije i individualne kreatore/ke sadržaja izgradnjom njihovih kapaciteta za proizvodnju kvalitetnog sadržaja, radeći na osnaživanju njihove digitalne sigurnosti, jačanjem lokalnih mreža i cjelokupnog pravnog okvira podške za novinare. Na lokalnom nivou, aktivnosti će biti usmjerene na izgradnju ka-paciteta i interesa pojedinaca za medije, kao i kapaciteta manjih, manje poznatih medija kako bi se osiguralo da se lokalni glasovi čuju.

USAID-ov projekat MEA ima za cilj stimulirati i podržati proizvodnju kvalitetnog sadržaja koji će pomoći medijima u Bosni i Hercegovini da prošire svoju publiku, informiraju je i izgrade povjerenje javnosti, dok na inovativan način izvještavaju o pitanjima od javnog interesa. U tu svrhu tražimo prijave za Good Story Fund (GSF).

Šta je “Good Story Fund”? Podržavamo DOBRE PRIČE!

Good Story Fund je prilika za financiranje putem otvorenog poziva u okviru USAID-ovog MEA projekta otvorena za novinare, medije, aktiviste, organizacije civilnog društva i individualne kreatore sadržaja.

Fond za cilj ima podržati produkciju digitalnog sadržaja različitih formata, a prednost imaju projekti koji nude inovativnost i potencijal eksperimentiranja, nastoje preći podjele i zbližiti zajednice, povećati kvalitet proizvodnje, poticati suradnju između sektora i različitih medija, te imaju potencijal da inspiriraju druge da slijede njihov primjer. Posebnu pažnju ćemo posvetiti projektnim idejama koje pomažu povećanju raznolikosti ponude sadržaja na određenom tržištu ili dopiru do dijela publike koji je zapostavljen. Ovaj poziv će biti raspisan dva puta godišnje za vrijeme trajanja.

Poziv otvoren: Lokalno registriranim medijima i individualnim kreatorima sadržaja iz Bosne i Hercegovine

Iznos budžeta grantova za pojedince: do $2,950

Iznos budžeta grantova za medije: $5,000 – $15,000

Trajanje predloženih projekata: do 6 mjeseci. (Napomena: početak projekta planiran je za srpanj 2022.)

Rok za prijave: srijeda, 15. lipnja 2022. do 17:00 sati

Više informacija na linku

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

© Copyright 2023 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search