Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Obavještenje Federalnog ministarstva kulture i športa za 2022. godinu

Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i športa - Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati tokom cijele godine, odnosno, do utroška raspoloživih sredstava za svaki transfer posebno, a na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete. Sredstva će se isplaćivati u skladu sa kriterijima utvrđenim u Odluci o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/22).

Interventna sredstva odobravat će se iz sljedećih transfera:

Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH

Transfer za sport od značaja za Federaciju

Transfer za mlade

Federalno ministarstvo kulture i sporta će sredstva raspoređivati do 31. 12. 2022. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Adresa za dostavu aplikacija:

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti: „Za interventna sredstva“ - „Naziv transfera“.

Obrasce za prijavu možete preuzeti na linku

Izvor: https //www.fmks.gov.ba/

© Copyright 2022 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search