Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

PROGRAM SUFINANCIRANJA ZAPOŠLJAVANJA 2022. GODINE

Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH i ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu i Trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda za zapošljavanje 2022-2024, te Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine Federacije BiH“, broj 54/19 od 31.srpnja 2019.

godine, sačinjen je Program sufinanciranja zapošljavanja 2022. godine.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 45.000.000,00 KM u skladu sa

Financijskim planom za 2022. i procjenom za 2023. i 2024. godinu.

Program se realizira s ciljem zapošljavanja najmanje 9000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH s posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, radi njihovog

zapošljavanja, sprječavanja dugotrajne nezaposlenosti, očuvanja i unaprjeđenja radnih

sposobnosti, te stvaranja uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva

kroz osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva.

Programom će se kroz različite mjere obuhvatiti sljedeće kategorije nezaposlenih osoba:

  • • Mladi bez radnog iskustva - pripravnici
  • • mladi,
  • • žene,
  • • osobe dobi do 35 godina sa radnim iskustvom/stažom,
  • • osobe preko 40 godina,
  • • dugotrajno nezaposlene osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih 12 mjeseci i

više,

  • • osobe nižih kvalifikacija i bez kvalifikacija,
  • • demobilizirani branioci/razvojačeni branitelji

Prijave će biti omogućene od 13.lipnja 2022. godine do 13. kolovoza 2022. godine svaki radni dan u periodu od 08:00 do 16:00 sati.

Više informacija OVDJE

Izvor: https://www.fzzz.ba/

© Copyright 2023 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search